Jnctl - JEI center for teaching & Learning

공지사항

Home > 자료실 > 공지사항

인천재능대학교 교수학습개발센터 공지사항 게시판 입니다.
게시판 내용보기
제목 2013년 J(JEI) Start 프로그램 시행
작성자 관리자 작성일 2013-04-04 조회 616
첨부파일

                      2013년 J(JEI) Start 프로그램을 다음과 같이 시행하오니 많은 관심 부탁드립니다.
 
                                                                     -  다                음  -
 
                                 o 신청인원 : 323명
                                   - 멘토 및 튜터 : 84명(AA : 29 / LA : 55)
                                   - 멘티 및 튜티 : 239명
                                 o 참여인원 : 234명
                                   - 멘토 및 튜터 : 84명(AA : 29 / LA : 55)
                                   - 멘티 및 튜티 : 150명(89명[37.24%] 탈락)
                                 o 신청기간 : 2013. 3. 4(월) ~ 3. 15(금)
                                 o 매칭기간 : 2013. 3. 18(월) ~ 3. 22(금)
                                 o J Start 결연식 : 2013. 3. 26(화) 18시, 본관 5층 대강당
                                   - 코칭법 특강 진행 : 나를 업그레이드 시키는 리더십 (전인코칭연구소 정헌석 소장 )
                                 o JA 및 멘티(튜티) 간담회 실시 예정
                                 o 운영기간 
                                   - 1학기 : 2013. 3. 25(월) ~ 6. 21(금)
                                   - 2학기 : 추후 공지 예정

                      1학기 운영기간동안 많은 관심 부탁드립니다.
 
  • 목록